8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Tal, Mihail
Black
Jansa, Vlastimil

Sukhumi 1972

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia