8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Timman, Jan H
Black
Thipsay, Praveen Mahadeo

Thessaloniki 1984

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia