8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van der Wiel, J
Black
Tkachiev, V

Cannes FRA 1999.11.13

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia