8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Topalov, Veselin
Black
Santo Roman, Marc

Las Palmas 1991

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia