8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Garcia Padron, J.
Black
Topalov, Veselin

Las Palmas 1991

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia