8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Barlov, Dragan
Black
Topalov, Veselin

Candas 1992

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia