8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Vaganian, Rafael A
Black
Jansa, Vlastimil

Kragujevac 1974

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia