8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Jansa, Vlastimil
Black
Vaganian, Rafael A

Sochi 1980

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia