8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bosch, Jeroen
Black
Van Wely, Loek

Dieren 1988

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia