8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, Loek
Black
Jansa, Vlastimil

Gausdal 1992

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia