8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Hector, Jonny
Black
Van Wely, Loek

Tastrup 1992

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia