8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, Loek
Black
Barsov, Alexei

Antwerp 1998.07.04

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia