8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, Loek
Black
Glek, Igor V

Vlissingen 1998.07.16

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia