8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, L
Black
Handke, F

Amsterdam NED 2002.08.02

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia