8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, L
Black
Van der Wiel, J

Leeuwarden NED 2004.07.08

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia