8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, L
Black
Li Wenliang

Minneapolis USA 2005.05.19

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia