8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van der Wiel, J
Black
Van Wely, L

Hilversum NED 2006.06.19

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia