8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, L
Black
Ftacnik, L

Netherlands NED 2010.03.06

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia