8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Portisch, Lajos
Black
Beliavsky, Alexander G

Madrid 1988

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia