8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sharavdorj, D
Black
Wojtkiewicz, A

Minneapolis USA 2005.05.21

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia