8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Wolff, Patrick G
Black
Jansa, Vlastimil

Gausdal 1988

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia