8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sharavdorj, D
Black
Yermolinsky, A

Kansas USA 2003.12.21

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia