8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Friedel, J
Black
Yermolinsky, A

San Fransisco USA 2007.07.24

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia