8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Muhammad, S
Black
Yudasin, L

New York USA 2003.04.29

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia