8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Zvjaginsev, Vadim
Black
Savon, Vladimir A

Moscow 1991

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia