8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Zvjaginsev, Vadim
Black
Gleizerov, Evgeny

Loosdorf 1993

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia