8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Zvjaginsev, Vadim
Black
Karasev, Vladimir I

St Petersburg 1994

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia