8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Zvjaginsev, V
Black
Ramesh, R

Anibal Open ESP 2001.01.11

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia