8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Benjamin, Joe
Black
Miton, K

New York USA 2004.08.17

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia