8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Benjamin, Joe
Black
Muhammad, S

Minneapolis USA 2005.05.22

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia