8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Mirumian, Vigen
Black
Blatny, Pavel

Lazne Bohdanec 1997

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia