8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kreiman, Boris
Black
Blatny, Pavel

New York 1998.03.19

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia