8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Boleslavsky, Isaak
Black
Smyslov, Vassily

Budapest 1950

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia