8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Smyslov, Vassily
Black
Boleslavsky, Isaak

Budapest 1950

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia