8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Boleslavsky, Isaak
Black
Spassky, Boris V

Bucharest 1953

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia