8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Yakovich, Yuri
Black
Bologan, Viktor

Gausdal 1991

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia