8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, Varuzhan
Black
Muhammad, S

New York USA 2003.05.01

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia