8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Portisch, Lajos
Black
Botvinnik, Mikhail

Leipzig 1960

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia