8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Szabo, Laszlo
Black
Bronstein, David I

Miskolc 1963

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia