8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bronstein, David I
Black
Dvorietzky, Mark I

Odessa 1974

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia