8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bronstein, David I
Black
Levitt, Jonathan

Polanica Zdroj 1988

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia