8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, Varuzhan
Black
Yermolinsky, A

Tulsa USA 2008.05.17

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia