8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, Varuzhan
Black
Hilton, Jonathan

Chicago USA 2008.05.23

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia