8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Browne, Walter S
Black
Gurevich, Dmitry

Berkeley 1984

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia