8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Polgar, Zsuzsa
Black
Browne, Walter S

New York 1986

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia