8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Browne, Walter S
Black
De Firmian, Nick E

Modesto 1995

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia