8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Browne, Walter S
Black
Krush, Irina

Parsippany 1999.02.14

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia