8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, V
Black
Browne, W

San Francisco USA 2002.09.12

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia