8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Felgaer, R
Black
Bruzon, L

Cuernavaca MEX 2006.02.04

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia