8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bartel, Mateusz
Black
Bu Xiangzhi

Cannes 1997

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia